fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Optyka tafla jeziora i nurek ARTUR: rysunekNurek znajdujący się pod wodą obserwuje powierzchnię jeziora. Jeśli trafia jeziora jest idealnie gładka, to nurek widzi ciemną płaszczyzne z jasnym kołem znajdującym się nad nim. a) Wyjaśnij to zjawisko Korzystając z zamieszczonego rysunku b) Oblicz kąt γ wiedząc że bezwzględny współczynnik załamania wody wynosi nw =1,33, a powietrza nw =1 c) czy promień jasnego koła zaobserwowanego na powierzchni wody zależy od głębokości na jakiej znajduje się nurek? Odpowiedź uzasadnij. d) jak zmieniłby się promień jasnego koła gdyby nurek znajdował się na tej samej głębokości ale w wodzie silnej zasolonej? Odpowiedź uzasadnij. Proszę o pomoc w wyjaśnieniem. W miarę możliwości o rozwiązanie wszystkich podpkt na wzorach. pdk b) mam ale nwm czy dobrze. Wyszło mi γ=98 stopni
8 lis 17:11
korki_fizyka@tlen.pl: 1. zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia 2. γ = 2α
 1 
nw sinα = sin90o =1 ⇒ α = arc sin (

= 48,6o
 nw 
γ = 97,2o 3. tak 4. zmaleje
8 lis 19:54
ARTUR: dziękuję, a dlaczego 3 tak i 4 zmaleje, mogę prosić o więcej informacji skąd to się wzięło (o wyjaśnienie)
8 lis 20:49
ARTUR: w 1 jest zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia bo α jest katem granicznym i β=90o
8 lis 21:08
ARTUR: już rozumiem, dzięki emotka
8 lis 22:43