fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wyprowadź wzór na zależność natężenia pola elektrycznego Adam145: Wyprowadzić wzór na zależność natężenia pola elektrycznego od odległości dla dwóch współśrodkowych powierzchni walcowych o długości L, naładowanych jednakowymi ładunkami przeciwnych znaków Q (kondensator cylindryczny)
7 lis 13:55
korki_fizyka@tlen.pl: prawo Gaussa+∫∫
7 lis 17:38