fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Niepewność pomiarowa Jarver: W ceclu wyznaczenia współczynnika sprężystości sprężyny zawieszono na tej końcu odważniki o znanej masie m i mierzono jej wydłużenie x. Otrzymano: x(cm) 2,9 6,0 9,0 11,8 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− m(kg) 0,05 0,10 0,15 0,20 Niepewność wyznaczenia wydłużenia x wynosiła 0,2 cm. Przyjmujemy, że niepewność znajmości masy odważników wykonanych fabrycznie jest bardzo mała i możemy ją pominąc. Wzynacz współczynnik sprężystkości k sprężyny, korzystając z zależności F=kx. TO tak ja sobie masy przerobiłem F=0,05*10=0,5 F2=0,10*10=1 F3=0,15*10=1,5 F4=0,20*10=2 czyli mam 0,5=k*2,9 => k=0,1724 1=6k => 0,1666=k 1,5=9k => 0,1666=k 2=11,8k => 0,1694=k teraz niepewność to trochę gorzej, nie wiem jak mam do tego podejść... ja wykminiłęm tak:
Δk 

={Δx}{x}+{ΔF}{F}
k 
ale to chyab źle bo po podstawienu mam
Δk 

=0,2/2,9
k 
Δk=0,01148 <− no to nie takraczej jakieś rady z jakiego wzoru skorzystać przy tej niepewności? Porszę emotka
7 lis 09:26
korki_fizyka@tlen.pl:
Δk Δx 

=

=
k x 
7 lis 10:46
Jarver: Tak, zagadza się to też napisałem bo niepwność tego F to 0 czyli to się zeruje i wychodzi : 0,01148 czy to jest okay? (zaokragalm do 0,012
7 lis 15:55
korki_fizyka@tlen.pl: to musisz policzyć dla każdego ki
7 lis 17:38
Jarver: Dobra ΔΔ k1*,29=0,5 k2*6=1 k3*9=1,5 k4*11,8=2 k1=0,1724137
 0,2 
Δk1=

*0,1724137=0,0118906
 2,9 
k2=0,16666
 0,2 
Δk2=

*0,166666=0,0055
 6 
k3=0,1666666
 0,2 
Δk3=

*0,16666666=0,0037
 9 
k4=0,1694915
 0,2 
Δk4=

*0,1694915=0,00287
 11,8 
Kazde k policzone i teraz uśrednić to? To dobry pomysł?
 0,0239606 
Δkśr=

=0,00479212
 5 
po zaokragleniu 0,0048
9 lis 09:15
korki_fizyka@tlen.pl: emotka
9 lis 09:58
Jarver: Okay, to mogę prosić o sugestię?
9 lis 14:43
korki_fizyka@tlen.pl: jeżeli twoje rachunki są dobre to:
 N 
k1 = (0,172 ± 0,012)

 m 
k2 = itd.
9 lis 19:41
Jarver: Ah rozumiem, czyli:
 N 
k2=(0,1666 ± 0,0055)

 m 
 N 
k3 = (0,1666 ± 0,0037)

 m 
 N 
k4 = (0,1694 ± 0,0029)

 m 
=) tylko co z tym dalej? to są 4 różne współczynniki sprężystości, a odpowiedź to tylko 1 wartość i 1 niepewność.
10 lis 09:55
korki_fizyka@tlen.pl: średni współczynnik możesz wyznaczyć graficznie lub metodą najmniejszych kwadratów
10 lis 10:14