fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Emilka ma koncertować w sali , w której odległość między wykonawca a słuchaczem asa1: Emilka ma koncertować w sali , w której odległość między wykonawca a słuchaczem w ostatnim rzędzie wynosi 10m. Oblicz jaka musi być moc emisyjna struny pobudzonej do drgań .aby słuchacze w ostatnim rzędzie odebrali dźwięk o poziomie natężeniu nie mniejszym niż 40dB
6 lis 07:06
korki_fizyka@tlen.pl: 60 dB
6 lis 10:31