fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jaką drogę przebyła fala biegnąca prędkością 300m/s gdy faza punktu drgającego z asa1: Jaką drogę przebyła fala biegnąca prędkością 300m/s gdy faza punktu drgającego z okresem T=0,2s zmieniła się od Oo do 60o
6 lis 07:06
korki_fizyka@tlen.pl: 10 m
6 lis 10:32