fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
dynamika Jagoda: rysunekWyznacz przyśpieszenie mas m1 i m2 połączonych według schematu przedstawionego na rysunku uwzględniając siłę tarcia na płaszczyźnie, a pomijając masy linek i bloczków. Zależy mi na pokazaniu jak siły rozkładają się na schemacie, bo w tym jest największy problem.
5 lis 14:59