fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pocisk wystrzelono ananas: Pocisk wystrzelono z prędkością v0 pod kątem α do poziomu z wysokości h. Znaleźć czas, po którym pocisk spadnie na ziemię, zasięg lotu, prędkość z jaką pocisk zderzy się z ziemią oraz kąt nachylenia β wektora prędkości do pionu w momencie zetknięcia pocisku z ziemią. Odp.: 𝑡=√𝑣02𝑠𝑖𝑛2𝛼+2ℎ𝑔−𝑣0𝑠𝑖𝑛𝛼𝑔 s=tv0cosα 𝑡𝑔𝛽=𝑣0𝑐𝑜𝑠𝛼2𝑣0𝑠𝑖𝑛𝛼−√𝑣02𝑠𝑖𝑛2𝛼+2ℎ𝑔 𝑣⃗𝑘=[𝑣0𝑐𝑜𝑠𝛼,−2𝑣0𝑠𝑖𝑛𝛼+√𝑣02𝑠𝑖𝑛2𝛼+2ℎ𝑔]
2 lis 17:37
2 lis 18:39
ananas: A co dalej z wzorami?
2 lis 19:04
korki_fizyka@tlen.pl: poprzekształcać
2 lis 22:55