fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pomoże mi ktoś? Chloe: Elektrowóz w chwili rozruchu porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem ar=1 m/s2. Po osiągnięciu prędkości granicznej vgr=10 m/s przyspieszenie zaczyna maleć zgodnie ze wzorem a(v)=vgrar/v. Wyznaczyć funkcje opisującą zależność prędkości elektrowozu od czasu. (wskazówka: uwaga na stałą całkowania!)
29 paź 14:45
korki_fizyka@tlen.pl: zdefiniuj "grar"
29 paź 15:50