fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
dinamyka Chloe: Pociąg składa się z elektrowozu z poprzedniego zadania, o masie M=80T, oraz dziesięciu wagonów o masie m=40T każdy. Sprawdzić, czy przy ruszaniu siła trakcyjna lokomotywy nie spowoduje zerwania przyczepności kół (współczynnik tarcia statycznego u=0.3, silniki na każdej z 4 osi) oraz nie spowoduje rozerwania składu (wytrzymałość sprzęgu 600kN).
29 paź 14:35
korki_fizyka@tlen.pl: "studiujesz" w technikum kolejowym
29 paź 15:49