fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
kinematyka Fiz: Dana jest zależność położenia punktu na płaszczyźnie od czasu. Podaj równanie toru i wykonaj rysunek. Wyznacz wektory prędkości oraz przyspieszenia. jak tutaj wyznaczyć wektor przyspieszenia?
28 paź 15:42
Fiz: x(t) = 2t + 1 y(t) = 6t + 1
28 paź 15:43
korki_fizyka@tlen.pl: zróżniczkować
 d2x 
ax =

 dt2 
 d2y 
ay =

 dt2 
29 paź 09:05