fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prędkość Jagoda : Samochód porusza się z prędkością 18km/h a następnie w czasie 10s przyspiesza do prędkości 54km/h, dalej porusza się z tą prędkością. Oblicz średnią prędkość na dystansie 550m liczonym od początku przyspieszania. Odp. V=13,75m/s
15 paź 14:31
15 paź 22:13