fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prędkość Jagoda : Ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym przebywając kolejno 2 równe odcinki s=15m w czasie t1 =2s i t2=1s. Znajdź przyspieszenie ciała i prędkość na początku pierwszego odcinka.
15 paź 14:28
15 paź 22:13