fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
drgania help_plis: 1) Ciało o masie m= 1,5 kg porusza sie ruchem harmonicznym o okresie T =2s i amplitudzie = 4cm oblicz a) V ciała w połowie drogi między położeniem równowagi a maksymalnym wychyleniem b) maksymalna wartość siły sprężystości c) całkowitą energię mechaniczną ruchu d) czas po którym energia potencjalna ciała będzie równa energii kinetycznej przy warunkach początjowych X(t=0)=A
14 paź 13:36
help_plis: już nie trzeba emotka
14 paź 13:41
korki_fizyka@tlen.pl: już po klasówce
14 paź 14:46