fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Równia pochyła Kuba123: U podnóża równi nadano ciału prędkość 10 m/s skierowaną ku górze. Przyjmij, że tarcie jest pomijalnie małe, a równia nachylona jest pod kątem 45 stopni i oblicz na jaką wysokość dotrze ciało. Ile czasu trwał ruch ciała do góry? Rozważ również przypadek, gdy kąt nachylenia równi wynosi 60 stopni.
13 paź 22:19
13 paź 23:08