fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Natężenie i potencjał pola centralnego Iza1423: Cztery identyczne ładunki dodatnie q umieszczono w wierzchołkach kwadratu o boku a, zaś w jego środku − ładunek Q taki, że cały układ pozostaje w równowadze. Zakładając, że ładunki q nie mogą się poruszyć, oblicz wartość i kierunek siły działającej na centralny ładunek Q, gdyby został on wysunięty z centrum układu na odległość y w kierunku prostopadłym do płaszczyzny kwadratu. Do czego to doprowadzi po usunięciu siły powodującej przesunięcie?
13 paź 18:42
korki_fizyka@tlen.pl: do wyrzucenia ładunku Q z położenia równowagi chwiejnej
13 paź 21:14