fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Proszę o pomoc :) Marta: Mamy dwie równoliczne serie pomiarów wysokości słupa tej samej cieczy w kapilarze. Nie znamy poszczególnych wartości, ale znamy: wartości średnie H1= 31,4 mm i H2= 34,1 mm oraz ich niepewności standardowe (liczone z 10 pomiarów) u(H1)= 1,4 mm i u(H2)= 1,2 mm. Serie danych połączono. Wyjaśnić, czy na podstawie tych informacji można wyznaczyć: wartość średnią i jej niepewność standardową? Proszę o pomoc
12 paź 13:40
korki_fizyka@tlen.pl: tak, wystarczy skorzystać ze wzorów na średnią i odchylenie standardowe znasz je
12 paź 19:39
korki_fizyka@tlen.pl: chyba nie https://matematykaszkolna.pl/strona/3427.html
12 paź 19:39
Marta: wzory znam, ale w jaki sposob to wyjasnic?
12 paź 19:47