fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
krążki domino: Dwa krążki wirują na tej samej osi obrotu, przechodzącej przez ich geometryczny środek. Aby zatrzymały się równocześnie po sklejeniu się równe muszą być ich: a. masy; b. pędy; c. prędkości kątowe; d. zwrócone przeciwnie momenty pędów. Myślę, że D, lecz sprawdzam!
30 wrz 22:31
korki_fizyka@tlen.pl: żadne
2 paź 09:59