fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wykres krzepnięcia wody Pablo: Narysuj i opisz wykres dla zjawiska krzepnięcia wody od temp 10°C do −10°C Oznacz osie wykresu i wypisz ciepła właściwe Q1, Q2, Q3 w stylu ciepło właściwe pobrane...
28 wrz 16:13
29 wrz 09:26