fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dwa elektrolizery o rany julek: Dwa elektrolizery połączono równolegle bądź szeregowo.W pierwszym elektrolizie poddano roztwór FeSO4,w drugim roztwór Fe2(SO4)3.W pierwszym na katodzie wydzieliło się0,75 mola Fe,w drugim 37,23 g Fe.Roztrzygnąć czy elektrolizery połączono równolegle czy szeregowo(.μFe55.85 g)
10 lip 06:59