fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Synteza jądrowa ktostam: Aby mogła zajść reakcja syntezy dwóch deuteronów w jądro helu, jądra te musiałyby się do siebie zbliżyć na odległość równą około 2,5 femtometra. Oblicz energię kinetyczną, którą należałoby nadać deuteronowi poruszającemu się po linii prostej, łączącej go z drugim (nieruchomym) deuteronem, aby zbliżył się do niego na taką odległość, pokonując barierę kulombowską
23 cze 14:23
korki_fizyka@tlen.pl:
 q2 
ΔEk = W = k

 r 
23 cze 19:30
korki_fizyka@tlen.pl: q = e
23 cze 19:30