fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
termodynamika Poprostupatryk: Mam takie zadanie. Aby wyznaczyć ciepło właściwe nieznanego metalu, uczeń zważył próbkę tego metalu, po czym umieścił ją we wrzątku. Następnie zważył pusty kalorymetr aluminiowy, nalał do niego pewną ilość wody, ponownie zważył, zmierzył temperaturę wody w kalorymetrze i szybkim ruchem przeniósł próbkę badanego metalu z wrzątku do kalorymetru. Obserwował wskazania termometru do momentu, aż się ustabilizowały. Zebrał następujące dane: masa metalu: 210 g masa kalorymetru: 91 g masa wody w kalorymetrze: 145 g temperatura początkowa wody w kalorymetrze: 18°C temperatura końcowa w doświadczeniu: 28°C ciśnienie atmosferyczne: 1013,25 hPa Ponadto z tablic można odczytać: ciepło właściwe wody: 4200 J/kg×K, ciepło właściwe aluminium: 900 J/kg×K Na podstawie przedstawionych danych oblicz ciepło właściwe badanego metalu. W kluczu mam odpowiedź: Wartość temperatury t2 można stwierdzić na podstawie wartości ciśnienia atmosferycznego. Chodzi tutaj o wartość początkową tego metalu. Nie rozumiem tej podpowiedzi, jak to wyliczyć mając ciśnienie. Ktoś pomoże?
22 cze 20:07
Poprostupatryk: w odpowiedziach jest napisane, że t2 temperatura tego metalu wynosi 100oC ale jakim cudem mam to powiązać z ciśnieniem
22 cze 20:14
annabb: bo pod ciśnieniem atmosferycznym woda wrze w 100°C https://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura_wrzenia
23 cze 00:38