fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jakieś pomysły? Filip: Ciało o masie 15 kg porusza się w górę bez tarcia po powierzchni nachylonej do poziomu pod katem 10° z przyspieszeniem 2 m/s2 . Na pewnej drodze jego prędkość zwiększa się od wartości 10 m/s do 30 m/s. a) Ile wynosi przy tym zmiana energii mechanicznej ciała? b) Jaka jest wtedy średnia szybkość, z jaką energia jest przekazywana do ciała? c) Ile wynosi chwilowa moc, gdy prędkość ciała wynosi 30 m/s?
20 cze 18:09
annabb: pomysły :
 mvk2 mvp2 
a) ΔE=

+ mgΔh −

 2 2 
b) ΔE/t c)P=F•v = ma•v = 15•2•30=900W
20 cze 18:27