fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pomógłby ktoś z tym? Filip: Blok lodu o masie 50 𝑘𝑔 ześlizguje się z równi o długości 1.5 𝑚 i wysokości 1 𝑚. Mężczyzna pcha ten lód siłą równoległą do równi w ten sposób, że prędkość ześlizgiwania jest stała. Współczynnik tarcia między lodem a równią wynosi 0.10. Znaleźć: a) siłę wywieraną¡ przez mężczyznę na blok, b) pracę wykonaną przez mężczyznę, c) pracę wykonaną przez siłę grawitacyjną, d) pracę wykonaną przez siłę, jaką powierzchnia działa na blok, e) pracę wykonaną przez siłę wypadkową przy przemieszczaniu bloku, f) zmianę energii kinetycznej bloku
20 cze 18:06
annabb: a) Fm= mg(sinα −0,1•cosα )=50•10•(2/13 − 0,1•3/13) = .... b) Wm=Fm•s= .... • 13/2 = ..... c)Wg=mg•1m=500J d)WT=0,1•mgcosα•s= .... e) W=0 bo Fw=0 f) ΔEk=0 bo ruch jednostajny
20 cze 18:20