fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
dualizm i elektromagnetyzm ukasz: pomocy prosiłbym o rozwiązanie tych zadań 1.Korzystając z prawa Biotta – Savarta oblicz wartość indukcji pola magnetycznego wewnątrz sześciokąta foremnego o boku a wykonanego z przewodnika, przez który płynie prąd o natężeniu I. 2. Miedziana ramka okrągła o boku a wykonana z drutu o przekroju S i oporności właściwej ρ umieszczona jest w zmiennym polu magnetycznym prostopadłym do jej płaszczyzny. Policzyć prędkość zmian indukcji pola jeżeli przez ramkę płynie prąd o natężeniu I. 3.Długość fali odpowiadająca krótkofalowej granicy ciągłego widma lampy rentgenowskiej wynosi Lambda. Oblicz minimalną długość fali de Brogliea elektronów bombardujących antykatodę w tej lampie. Dane są masa elektronu, prędkość światła i stała Plancka. 4.13 Izolowana metalowa kulka o promieniu R jest oświetlona światłem o długości fali lambda. Praca wyjścia elektronów z tego metalu wynosi W. Do jakiego potencjału naładuje się kulka i jaki uzyska ona ładunek.
19 cze 21:37
20 cze 12:39