fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Trochę chemii o rany julek: 7.2 g stopu magnezu z glinem przereagowało z kwasem solnym i w efekcie wydzieliło się 8.4 dm3 gazu.Policzyć stosunek masy magnezu do masy glinu w stopie
18 cze 23:53