fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Trochę chemii o rany julek: 7,2 g stopu magnezu z glinem przereagowało z kwasem solnym i wydzieliło się 8,4 dm3 gazu Ustalić stosunek masy magnezu do masy glinu w stopie
18 cze 23:44
pudel hanecka i pipel: Mg+2HCl→MgCl2+H2 2Al+6HCl→2AlCl3+3H2 _______________________ x−masa magnezu,y−masa glinu,z−objętość wodoru która przereagowała z glinem Objętość cząsteczki gazu nie szlachetnego w warunkach normalnych 22.4 dm3 μMg=24,μAl=27 _________________________________________________________________
24 x 

=

22.4 8.4−z 
2*27 y 

=

3*22.4 z 
x+y=7.2 _____________________
x 1 

=

y 3 
19 cze 00:18