fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pomocy Sobus: Dwie asteroidy o jednakowej masie przyciągają się grawitacyjnie siłą 100N. Ile będzie wynosić wartość siły przyciągania, jeśli obie masy dwukrotnie wzrosną, a odległość między środkami mas asteroid 4−krotnie zmaleje?
14 cze 10:30
: 64 wzrośnie
14 cze 15:40
Leszek: Jakim cudem masy asteroid wzrosna ? Fizyka to nauka o rzeczywistosci , a nie fantazja !
14 cze 19:18