fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
wykres Refrein: Rowerzysta porusza się po poziomym odcinku drogi z prędkością 10m/s Koła roweru mają średnicę 0,7 m , a wentyl znajduje się w odległości 0,31m od osi obrotu koła. Sporządź wykres zależności poziomej składowej prędkości wentyla względem rowerzysty od czasu. Wykres sporządź dla dwóch okresów obrotu koła
9 cze 19:48
10 cze 08:16