fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
jednorodne pole michalek1219: Jednorodne pole magnetyczne jest prostopadłe do płaszczyzny kołowej ramki o średnicy D, wykonanej z drutu miedzianego o średnicy d (opór właściwy miedzi ρ). Z jaką szybkością pole magnetyczne powinno się zmieniać w czasie, aby w ramce pojawił się prąd indukowany o natężeniu I ?
9 cze 10:45
korki_fizyka@tlen.pl:
 |E| 
I =

=..
 R 
 Δφ BScos0o 
E = −

=−

 Δt Δt 
 4d 
R = ϱ

 D2 
proste? emotka
9 cze 19:20