fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
moment bezwładności pomocy: Krążek o promieniu R = 20 cm może się obracać się bez tarcia wokół poziomej osi przechodzącej przez jego środek. Moment bezwładności krążka względem tej osi wynosi I = 0.4 kg·m2 . Na obwodzie krążka jest nawinięta nitka o znikomo małej masie, na końcu której podwieszono ciało o masie m = 6 kg. Początkowo układ utrzymywano w spoczynku, a potem pozwolono mu na ruch. W pewnej chwili energia kinetyczna ciała wyniosła EKC = 6 J. Ile wynosi w tej chwili energia kinetyczna ruchu obrotowego krążka? Jaką drogę przebyło ciało?
8 cze 09:13
korki_fizyka@tlen.pl:
 2 mv2 
ΔEp = Ek =

+

 2 2 
zalezności między wielkościami kątowymi i liniowymi znasz?
8 cze 11:53
korki_fizyka@tlen.pl: ΔEp = mgΔh stąd s = Δh = 10 cm
8 cze 11:55