fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
moment bezwładności koło: Oblicz moment bezwładności obręczy o masie m i promieniu R zawieszonej na cienkiej nieważkiej lince o długości l = 2R, dla osi prostopadłej do obręczy przechodzącej przez punkt zawieszenia linki.
8 cze 09:12
korki_fizyka@tlen.pl: I = mR2 + ml2
8 cze 11:51