fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
fiza poziomka: Ścisły wzór na okres wahań wahadła matematycznego ma postać: T=2π√l/g(1+1/4sin2 1/2 θ0+9/64 sin4 1/2}θ0+ ... ) Biorąc pod uwagę dwa początkowe wyrazy tego szeregu oceń rachunkiem wartości kąta θ0 dla którego okres dany tym wzorem różni się od T = 2π√u{l/g} nie więcej niż 1%.
6 cze 11:13
korki_fizyka@tlen.pl: masz kalkulator?
6 cze 13:25