fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Energia mechaniczna Kinga: Tom encyklopedii o masie 3kg leży na półce na wysokości 2 m od podłogi. Bibliotekarz przenosi go na niższą półkę, znajdującą się na wysokości 1,5 m od podłogi. Oblicz zmianę energii potencjalnej tego tomu.
1 cze 20:22
annabb: ΔE=mgΔh=3•10•0,5=15J
1 cze 22:09