fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
termodynamika potrzebuje pomocy fizyka trudna jest: rysunekNa wykresie p=p(V) || x oznacza p2=p3=4p1 , y oznacza V1=v2 , z oznacza V3=3V1 zad 1 a. Oblicz parametry gazu w punktach 1,2,3 , jeśli przemianę zobrazowano na wykresie p=p(v) b. Oblicz pracę wykonaną przez gaz c. Oblicz ciepło pobrane przez gaz p1=200kpa, v1=2dm3 , n=5 moli, gaz 2−atomowy
1 cze 12:20
korki_fizyka@tlen.pl: a) zastosuj r−nie stanu gazu b) W = pole pod wykresem c) Q = ncΔT
1 cze 15:26
annabb: p1=200000Pa V1=0,002m3
 pV 200000•0,002 
T1=

=

=9K
 nR 5•8,31 
p2=800000Pa V2=0,002m3
 pV 800000•0,002 
T2=

=

=36K
 nR 5•8,31 
p3=800000Pa V3=0,006m3
 pV 800000•0,006 
T3=

=

=108K
 nR 5•8,31 
W=p•ΔV=800000•0,004=3200J Q=5•2,5R•(36−9)+5•3,5R•(108−36)=3000+11200=14200J
1 cze 22:51