fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
indukcja, magnetyzm weter99: 1. Płaski zwój o powierzchni S=10 cm2 ustawiono prostopadle do linii jednorodnego pola magnetycznego. Opór zwoju wynosi R = 1 Ω. Jaki prąd I popłynie w zwoju jeżeli indukcja magnetyczna pola będzie się zmniejszała z prędkością ΔB/Δt = 0,01 T/s ? 2. Ramka w kształcie trójkąta równobocznego jest umieszczona w próżni w jednorodnym polu magnetycznym o natężeniu H = 64 kA/m. Powierzchnia ramki tworzy z liniami pola kąt α = 30o. Znajdź długość boku ramki a, jeśli w ramce przy wyłączeniu pola w czasie Δt = 0,03s indukuje się siła elektromotoryczna Ɛ = 10 mV 3. Zwój o powierzchni S = 2 cm2 ustawiony jest prostopadle do linii jednorodnego pola magnetycznego. Znajdź indukującą się siłę elektromotoryczną w zwoju, jeżeli w czasie Δt = 0,05s indukcja pola magnetycznego jednostajnie zmniejsza się od B1 = 0,5T do B2 = 0,1T
1 cze 07:21
korki_fizyka@tlen.pl: 1. 10 μA
1 cze 10:22
korki_fizyka@tlen.pl: 2. 23,3 cm
1 cze 10:28
korki_fizyka@tlen.pl: 3. 1,6 mV
1 cze 10:30
weter99: Dziękuję, ale czy mógłbym prosić o sposób rozwiązania?
1 cze 11:34
korki_fizyka@tlen.pl: wszystkie zadania sa typu: podstaw do wzoru na prawo Faradaya
1 cze 15:21