fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
a poziomka: Pręt o masie m i długości L zawieszony jest na poziomej osi przechodzącej przez jego koniec. Pręt wychylono z pionu o kąt 30 ° I puszczono swobodnie. Oblicz: a. Przyspieszenie kątowe pręta w chwili początkowej. b. Prędkość liniową końca pręta przy przejściu przez położenie równowag
31 maj 19:43
annabb:
 M Frsinα mgL/2•1/2 3g 
a) ε=

=

=

=

 I mL2/3 mL2/3 4L 
b) v=ωL=3gL(1−cos30°} https://fizyka.org/?zadania,12,20
1 cze 00:31