fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Obwody RC michalek1219: Podaj matematyczną zależność V = f (t) i narysuj wykres (napięcia od czasu) w przypadku ładowania kondensatora w obwodzie RC.
31 maj 18:08
korki_fizyka@tlen.pl: U(t) = Uo(1 − e−t/RC)
1 cze 10:21