fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fale fiza: Związek dyspersyjny dla fal na głębokiej wodzie dany jest równaniem:
 T 
ω2 = g k +

k3 gdzie ρ = 10 kg/m2 T= 7,2 104 , g = 9,8 m/s2
 ρ 
Znaleźć dla jakiej długości fali prędkość fazowa równa się predkości grupowej
30 maj 13:23