fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
∑E_k układ: Jaka jest sumaryczna energia kinetyczna cząsteczek CO2 znajdujących się w naczyniu o objętości V pod ciśnieniem p?
30 maj 10:01
annabb:
 3pV 
Ek=

 2N 
30 maj 16:12
układ: nie mam podanego N
30 maj 16:31
annabb: a co masz podane?
30 maj 17:44
układ: to co napisane: P−ciśnienie V−objętość i rodzaj gazu CO2
30 maj 18:54
annabb: a no to wszystkie razem ∑EK=NEK = 3pV/2
30 maj 21:33
układ: a czemu nie 3pV
31 maj 18:21
1 cze 01:31