fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kondensator o rany julek: Jaki powinien być stosunek prędkosci vp protonu do prędkości vα−cząsteczki α aby cząsteczki te wpadając prostopadle do linii sił pola elektrycznego danego kondensatora doznały w nim takiego samego odchylenia od kierunku pierwotnego?
30 maj 02:42
Wiem: Po prostu widzisz:
mv2 

=qU=mad
2 
___________________
 at2 
d=

 2 
d'(t)=v=at _____________________v2=2ad
 qpU 
ap=

 mpd 
q=e
 qαU 
a(4,2)He(2+)=aα=

 mαd 
qα=2e _____________________________ mα=4mp cdn ______________________________
30 maj 03:02
Wiem:
 l2 
yp=ap*

 2(vp)2 
 l2 
yα=aα*

 2(vα)2 
yp=yα ________________________
vp 

=2
vα 
Oznaczenia: l−długość okładek kondensatora d−odległość okładek kondensatora U−napięcie w kondensatorze m−masa,e−wartość ład element,q−ład,t−czas,a−przyspieszenie
30 maj 03:20
Obywatel: Zadanie jest zakończone.I w normalnych społecznie warunkach to by było na tyle Ale w" naszej" Polsce uprzedzając fakty pozwolę sobie jeszcze na odrobinę "poezji" Na pomoc!Police Dudę rżną w odbytnicę Bohaterów naszej ery W cztery litery? Na pomoc sd malutka− Nasza medialna prostytutka
30 maj 03:30