fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
odbiornik trójfazowy, trójkąt, gwiazda XE: Odbiornik trójfazowy rezystancyjny podłączony w trójkąt zasilany jest z sieci 3 fazowej o napięciu międzyfazowym U. Moc czynna pobierana przez ten odbiornik wynosi PΔ. Jaką moc czynną pobiera odbiornik utworzony z tych samych elementów połączonych w gwiazdę? Porównaj prądy przewodowe w obu przypadkach. Zaczęłam od U międzyfazowego. Ale chyba w ogóle, źle to zrozumiałam: "do węzłów a b c doprowadzamy napięcia Ua Ub i Uc, napięcia między punktami zewnętrznymi poszczególnych faz ( czyli Umiedzyfazowe) mozna opisac wzorem : U ab= Ua−Ub i tak dalej. W związku z tym, że w zadaniu mamy podane Umiędzyfazowe to myślałam, że prawdziwa jest zależność: Ua−Ub=U Ub−Uc=U Uc−Ua=U ale doprowadza mnie ona tylko do jakichś sprzeczności i nie bardzo wiem jak ruszyć z tym zadaniem
28 maj 14:08
XE: cokolwiek?
30 maj 09:25