fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
termodynamika dominik: Masa cząsteczkowa helu jest dwa razy większa od masy cząsteczkowej wodoru. Temperatura, w której średnia prędkość atomów helu jest równa prędkości cząsteczek wodoru w temperaturze t= 270 C, wynosi:
27 maj 16:56
dominik: 27 stopni Celsjusza*
27 maj 16:57
annabb: 327°C
27 maj 23:57
28 maj 00:03
: 727 o C
28 maj 09:04