fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Natezenie pola magnetycznego Alek: Wyznacz wzór (w najprostszej postaci, wykorzystując dane początkowe) na natężenie pola magnetycznego w punkcie położonym w odległości L od cienkiego pręta, przez który przepływa prąd o nateżeniu I, jeżeli punkt ten jest widoczny pod kątami α1 i α2
27 maj 15:41
27 maj 16:39