fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Opór Alek: Równolegle do oporu Ra = 12 Ω, który jest podłączony do baterii, włączono opór Rb = 4Ω. Okazało się, ze po dołączeniu dodatkowego opornika moc wydzielona w zewnętrznej części obwodu nie zmieniła się. Wyznacz wzór (w najprostszej postaci, wykorzystując dane początkowe) na opór wewnętrzny baterii, a następnie oblicz tę wartość.
27 maj 14:40
: P = IR2
 RaRb 
R =

 Ra + Rb 
 E 
I =

=> r= ...
 R + r 
27 maj 16:37
: najprostszą postać sam osiągnij
27 maj 16:38