fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zasady zachowania zsd: Zasady zachowania Trzy kule o jednakowych średnicach ułożone są wzdłuż linii prostej. Kula druga i trzecia spoczywa, a kula pierwsza porusza się w kierunku kuli drugiej. Jaką masę powinna mieć kula druga, aby w wyniku zderzenia doskonale sprężystego centralnego kula trzecia zyskała największą prędkość? Zakładamy, że masa kuli pierwszej wynosi M1 a masa kuli trzeciej M3. Jaki będzie wynik, gdy M1=m oraz M3=m?
26 maj 14:47
: największy
26 maj 18:34