fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zwojnica na równi Bianco: Na rysunku przedstawiony jest drewniany walec o masie m = 0,25 kg, promieniu R i długości l = 0,1m. Na walcu nawinięte jest N=10 zwojów drutu w ten sposób, że oś walca leży w płaszczyźnie zwojów. Jaki najmniejszy prąd musi płynąć przez obwód, aby walec nie toczył się w dół, jeśli umieścimy go na pochyłej płaszczyźnie tworzącej z poziomem kąt a, w skierowanym pionowo do góry polu magnetycznym o indukcji B = 0,5 T. Zakładamy, że płaszczyzna zwojów jest równoległa do płaszczyzny, na której umieszczono walec.
26 maj 14:00
: rysunku brak
26 maj 18:34