fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
fizyka amelka: Jaka jest siła ciągu silnika samochodu o mocy 30 kW, jeśli samochód porusza się ze stałą prędkością 72 km/h
24 maj 21:42
annabb: v=72km/h=20m/s P=F•v F=30/20=1,5N
24 maj 23:43