fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
fizyka Filip: Samochód napędzany silnikiem o mocy 44 000 W porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym i w czasie 10 sekund pokonuje odległość 200 m. Oblicz wartość siły napędzającej ten samochód.
24 maj 21:41
annabb:
 W F•s P•t 44000•10 
P=

=

więc F=

=

=2000N=2kN
 t t s 220 
24 maj 23:42