fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Energia xMopes: samochód osobowy o masie 1200 kg wyposażono w silnik o mocy 100 KM. Jaką pracę wykona silnik w trakcie 10km podróży ze stała szybkością 100km/h, jeżeli silnik pracuje pełną mocą 1KM=735,5
22 maj 09:20
: wzór na pracę zna? jak nie to niech spyta młodszej siostry z podstawówki
22 maj 19:51
annabb: W=F•s P=F•v
 P 100•735,5 W 
więc W=

•s=

•10000m = 26,5MJ
 v 100/3,6 m/s 
23 maj 13:38