fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Energia Werve: z wysokości 100 m spada swobodnie piłka, która przy uderzeniu w ziemię traci 12% swojej energii. Jaką wysokość osiągnie piłka po odbiciu od podłoża i z jaką szybkością odbije się w górę. W obliczeniach nie bierzemy pod uwagę oporów powietrza.
22 maj 09:14
: umisz wcisnąć na kalkulatorze 12% ? jak nie to wklep 0,12
22 maj 19:50
annabb: (1−0,12)•100m = 88m osiągnie po odbiciu Ek=Ep
mv2 

= mgh
2 
v=2gh = 2•10•88 ≈ 42 m/s
23 maj 13:48